Termeni si conditii

Accesul la site-ul DUCACRANES.RO și dreptul de preluare

Accesul la informatiile publicate pe DUCACRANES.RO este gratuit, preluarea informatiilor este permisă doar cu titlu de informare.  Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.

Conţinutul site-ului DUCACRANES.RO

Website-ul DUCACRANES.RO este destinat să ofere către clienții săi informaţii tehnice, ele având un caracter pur informativ, în niciun caz nu se doreşte a fi un website cu caracter oficial.

Proprietate intelectuală

Conţinutul, designul, structura, precum şi materialele website-ului DUCACRANES.RO aparţin Duca Cranes Srl (şi PARTENERILOR săi) şi sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Textele în format electronic ale produselor cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentului specializat al Duca Cranes Srl. Astfel, cu toate că informaţia în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenţie şi se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Duca Cranes Srl îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terţe persoane.

Date Personale

Pentru utilizarea paginii de contact, precul si a formularului de oferta Duca Cranes Srl  solicita să ne furnizați următoarele date cu caracter personal: Nume,localitate, Telefon, E-Mail.

Informaţiile despre clienţi pot fi folosite de Duca Cranes Srl doar în scopuri asociate cu produselor proprii, respectiv pentru transmiterea informaţiilor legate de produse;
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016, Duca Cranes Srl aduce la cunoștința Clientului următoarele:
• datele cu caracter personal vor fi stocate;
• clientul are dreptul de a solicita Duca Cranes Srl, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. 
Clientul are dreptul de a se opune prelucrării, precum şi la portabilitatea datelor. Vă rugăm să transmiteți orice astfel de solicitări la adresa office@ducacranes.ro

• datele personale ale Clientului sunt furnizate Duca Cranes Srl în temeiul prezenteler condiții generale.

Obligații 

Sunt interzise:
• folosirea în scop comercial a conţinutului site-urilor;
• construirea unei baze de date similare, utilizând textul documentelor extrase prin diverse aplicatii.
Nerespectarea termenilor şi condiţiilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003.

Răspundere

Echipa Duca Cranes Srl depune constant eforturi pentru ca informaţiile oferite pe website-ul DUCACRANES.RO să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine.

Utilizând aceast website, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, atât Duca Cranes Srl, cât şi partenerii, nu vor putea fi făcuţi răspunzători pentru informaţiile furnizate/conţinute/omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora –, suferite de utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate de pe website-ul DUCACRANES.RO. Duca Cranes Srl îşi rezervă dreptul de a actualiza şi modifica, în orice moment şi fără preaviz, conţinutul şi structura website-ului DUCACRANES.RO, precum şi dreptul de a şterge în întregime sau parţial conţinutul unor informaţii. Conţinutul site-ului are caracter pur informativ, neputând fi folosit ca baza legală pentru nicio acţiune/demers în faţa terţilor. În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile cuprinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, precum site-urile partenerilor nostri. Duca Cranes Srl nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe DUCACRANES.RO. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului DUCACRANES.RO şi se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Condiții contractuale

Duca Cranes Srl  îşi rezervă dreptul de a schimba conţinutul şi condiţiile de folosire a site-urilor. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site şi nu au caracter retroactiv.

Duca Cranes © 2023 • Toate drepturile sunt rezervate // ANPC    •    Web Design by Webstage